თამარ კვარაცხელია

თამარ კვარაცხელია არის წალენჯიხის  დემოკრატიის სკოლის  კოორდინატორი,  სამეგრელოს რეგიონში.  თამარი არის კერძო პრაქტიკის ადვოკატი.  ის აწარმოებს სისხლის და სამოქალაქო სამართლის საქმეებს,  ასევე აქვს მიღებული ლიცენზია  არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში.

თამარს იურისტად მუშაობის 5 წელზე მეტ ხნიანი გამოცდილება აქვს.  თამარი განათლებით არის იურისტი და აქვს სისხლის სამართლის მაგისტრის ხარისხი. არის საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი.