Სამოქალაქო საზოგადოების საქმიანობა რეგიონული განვითარებისთვის

ხუთი ქალაქი და შვიდი რეგიონული განვითარების მგზამკვლევი. Drive Democracy-ის პროექტის ფარგლებში, მოქალაქეთა ხედვის დოკუმენტები მომზადდა.

იხილეთ მეტი