პარტნიორები დემოკრატიისთვის

ჰოლანდიის საელჩო საქართველოში
ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის (NIMD)
დემოკრატიის მხარდაჭერის ეროვნული ფონდი
ევროკავშირი
დანიის პარტიებისა და დემოკრატიის ინსტიტუტი
ღია საზოგადოების ფონდი