სალომე მუხურაძე

სალომე მუხურაძე იკავებს პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერის პროგრამის უფროსი ოფიცრის პოზიციას. ბაკალავრიატის დასრულების შემდეგ, სალომე დასაქმებული იყო სახელმწიფო სტრუქტურაში, ადგილობრივ არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებში, სადაც აქტიურად იყო ჩართული სამოქალაქო საზოგადოების დემოკრატიული მოდელის შემუშავებაში. იგი ასევე მუშაობდა საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და საერთაშორისო სამართლის ლექტორად საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში.

სალომე მუხურაძემ დაამთავრა თბილისის სახელომწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლის ფაკულტეტი. იგი ასევე ფლობს მაგისტრის ხარისხს კულტურათაშორისი კონფლიქტების მართვაში – Alice Salomon University of Applied Sciences, ბერლინი.