ნიკოლოზ შარვაშიძე

ნიკოლოზ შარვაშიძე არის თელავის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი კახეთის რეგიონში. ვიდრე EECMD-ის შემოუერთდებოდა, იგი მუშაობდა სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კახეთის რეგიონულ ოფისში, „ათასწლეულის ფონდის ზეგავლენის შეფასების პროექტში“ თელავსა და ახმეტაში. ასევე მუშაობდა ადგილობრივი თვითმართველობის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურში. ნიკოლოზს აქვს როგორც სამთავრობო და ადგილობრივი თვითმმართველობის სექტორში მუშაობის, ასევე საერთაშორისო პროექტების განხორციელებაში მონაწილეობის გამოცდილება.

ნიკოლოზ შარვაშიძე არის თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, დიპლომატიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორიის მაგისტრი. ამავე უნივერსიტეტში მიღებული აქვს ბაკალავრის წოდება ჰუმანიტარულ მეცნიერებებეში, დიპლომატიისა და მსოფლიო ისტორიის სპეციალობით.