ჩვენი გუნდი

ლევან ცუცქირიძე

ლევან ცუცქირიძე არის აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. ვიდრე NIMD/EECMD-ის შემოუერთდებოდა, ლევანი მუშაობდა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის რექტორად და სამოქალაქო რეესტრის რეფორმის პირველი ფაზის პროექტის მენეჯერად. ასევე, ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციასა და ფონდ „ღია საზოგადოება საქართველოში.“

ლევან ცუცქირიძეს მიღებული აქვს მაგისტრის ხარისხი ჯონს ჰოპკინსის პოლ ნიცზეს სახელობის საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლაში. მისი კვლევითი და პროფესიული ინტერესებია საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა, პოლიტიკური ინსტიტუტებისა და დემოკრატიული განვითარების საკითხები.

+995 32 2915650/51

სალომე მუხურაძე

სალომე მუხურაძე იკავებს პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერის პროგრამის უფროსი ოფიცრის პოზიციას. ბაკალავრიატის დასრულების შემდეგ, სალომე დასაქმებული იყო სახელმწიფო სტრუქტურაში, ადგილობრივ არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებში, სადაც აქტიურად იყო ჩართული სამოქალაქო საზოგადოების დემოკრატიული მოდელის შემუშავებაში. იგი ასევე მუშაობდა საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და საერთაშორისო სამართლის ლექტორად საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში.

სალომე მუხურაძემ დაამთავრა თბილისის სახელომწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლის ფაკულტეტი. იგი ასევე ფლობს მაგისტრის ხარისხს კულტურათაშორისი კონფლიქტების მართვაში – Alice Salomon University of Applied Sciences, ბერლინი.

+995 32 2915650/13

ნინო ხითარიშვილი

ნინო ხითარიშვილი იკავებს დემოკრატიის განათლების პროგრამის ოფიცრის პოზიციას აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრში. 2012-2017 წლებში მუშაობდა არასამთავრობო ორგანიზაცია “სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებაში”.  2010-2011წწ. გაიარა სტაჟირება საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში, ხოლო 2011-2012წწ. მონაწილეობდა ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის საპარლამენტო პროგრამაში. 2017 წელს პროფესიული გაცვლითი პროგრამით  იმყოფებოდა  აშშ-ში და გაიარა პრაქტიკა საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდში.

ნინო ხითარიშვილი არის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი. იგი ასევე სწავლობდა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში და ფლობს მაგისტრის ხარისხს საერთაშორისო ურთიერთობებში.

+995 32 2915650/14

შორენა ჯოელი

შორენა ჯოელი იკავებს ფინანსურ-ადმინისტრაციული ოფიცრის თანამდებობას აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრში. 2009-2015 წლებში იგი მუშაობდა გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციაში, ფინანსურ-ადმინისტრაციის ოფიცრის თანამდებობაზე.

2006-2007 წლებში იგი წარმოადგენდა საქართველოს ოფისის კოორდინატორს IREX/IATP-ის ოფისში. 2005-2006 წლებში მუშაობდა IREX-ში, USAID-ის მიერ დაფინანსებულ მედია ინოვაციების პროგრამაში, ტრენინგების პროგრამის ოფიცრის პოზიციაზე.

2007/2008 წლებში მან მიიღო სამთავრობო დაფინანსება კვიპროსის დაგეგმვის ბიუროსაგან და დაამთავრა კვიპროსის უნივერსიტეტი ბიზნესის ადმინისტრირების განხრით.

1990/1995 წლებში იგი სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აღმოსავლეთმცოდენობის ფაკულტეტზე და მიღებული აქვს მაგისტრის ხარისხი.

+995 32 2915650/16

ნინო ყოჩიაშვილი

ნინო ყოჩიაშვილი იკავებს ფინანსური ასისტენტის/ბუღალტრის პოზიციას აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრში. ვიდრე EECMD-ის შემოუერთდებოდა, იგი მუშაობდა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში მინისტრის მოადგილის თანაშემწის პოზიციაზე. 2014-2015 წლებში, ის იკავებდა ფინანსური ოფიცრის პოზიციას კომპანია JSI – „ჯონ სნოუ ინქ.-ის“ საქართველოს ფილიალში, რომელიც ახორციელებდა აშშ განვითარების სააგენტოს პროექტ „შენარჩუნებას“. 2007-2014 წლებში ნინო მიწისა და უძრავი ქონების პროფესიონალთა ასოციაციის (APLR) ფინანსური მენეჯერი იყო, რომელიც ახორციელებდა აშშ განვითარების სააგენტოს „მიწის ბაზრის განვითარების“ პროექტს. 2001-2007 წლებში ის მიწის მესაკუთრეთა უფლებების დაცვის ასოციაციის ფინანსური დეპარტენტში იკავებდა სხვადასხვა პოზიციებს.

ნინო ყოჩიაშვილი თბილისის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულია და ფლობს ეკონომისტის ხარისხს (ფინანსებისა და კრედიტის სპეციალიზაციით).

+995 32 2915650/11

თამარ მამეიშვილი

თამარ მამეიშვილი აჭარის რეგიონში ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორია. ვიდრე აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტს შემოუერთდებოდა, იგი მუშაობდა არასამთავრობო ორგანიზაცია „დემოკრატიის ინსტიტუტის“ პროექტების კოორდინატორად და „საზოგადოებრივი აზრის კვლევისა და მარკეტინგის ინსტიტუტში“ მედიამონიტორად. ასევე, თამარს აქვს adjaranews-ის რედაქტორად და გაზეთ „ბათუმელების“ კორესპონდენტად მუშაობის გამოცდილება.

თამარ მამეიშვილი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის მაგისტრია ჟურნალისტიკასა და მედიამენჯმენტში. მისი ინტერესის სფეროებია ახალი ამბები, მედია თეორიები, საზოგადოებრივი აზრისა და კონტენტანალიზური კვლევები. მისთვის საუკეთესო არჩევანია, იცხოვროს დემოკრატიულ და ტოლერანტულ გარემოში და ცდილობს, ნებისმიერ სიტუაციაში თავისი წვლილი შეიტანოს ასეთი გარემოს ჩამოყალიბებაში.

+995 599 496 630

ზაზა ჭიპაშვილი

ზაზა ჭიპაშვილი შიდა ქართლის რეგიონშო გორის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორია. მანამდე, იგი მუშაობდა საქველმოქმედო–ჰუმანიტარულ ცენტრ „აფხაზეთის“ (CHCA) მიერ, შიდა ქართლის რეგიონში განხორციელებული სოციალური და ჰუმანიტარული მიმართულების პროექტების კოორდინატორად. სხვადასხვა პერიოდში მუშაობდა საჯარო სტრუქტურებში, იყო სოციალური მომსახურების სააგენტოს რეგიონალური სამსახურის უფროსი და გორის რაიონის გამგეობის სოციალურ საკითხთა განყოფილების ხელმძღვანელი.

ზაზა ჭიპაშვილი არის საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA), სახელმწიფო მმართველობის მაგისტრი ადგილობრივი მმართველობისა და თვითმმართველობის სპეციალობით. აგრეთვე, დამთავრებული აქვს ცხინვალის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის ისტორია–ფილოლოგიის ფაკულტეტი.

+995 599 775 769

ნიკოლოზ შარვაშიძე

ნიკოლოზ შარვაშიძე არის თელავის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი კახეთის რეგიონში. ვიდრე EECMD-ის შემოუერთდებოდა, იგი მუშაობდა სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კახეთის რეგიონულ ოფისში, „ათასწლეულის ფონდის ზეგავლენის შეფასების პროექტში“ თელავსა და ახმეტაში. ასევე მუშაობდა ადგილობრივი თვითმართველობის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურში. ნიკოლოზს აქვს როგორც სამთავრობო და ადგილობრივი თვითმმართველობის სექტორში მუშაობის, ასევე საერთაშორისო პროექტების განხორციელებაში მონაწილეობის გამოცდილება.

ნიკოლოზ შარვაშიძე არის თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, დიპლომატიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორიის მაგისტრი. ამავე უნივერსიტეტში მიღებული აქვს ბაკალავრის წოდება ჰუმანიტარულ მეცნიერებებეში, დიპლომატიისა და მსოფლიო ისტორიის სპეციალობით.

+995 593 711 068

სოსო თორდია

სოსო თორდია იკავებს ლოჯისტიკისა და ტრანსპორტირების ასისტენტის პოზიციას აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრში. ვიდრე EECMD-ის შემოუერთდებოდა, 2013-2014 წლებში, ის „კეთილდღეობის ფონდში“ ლოჯისტიკის მენეჯერად მუშაობდა. სოსო ასევე იკავებდა სესხის ოფიცრის პოზიციას არასამთავრობო ორგანიზაცია ‘“ნდობის კავშირში“. სხვადასხვა დროს, სოსო ეროვნულ და საერთაშორისო ორგანიზაციებში ტრანსპორტირებისა და ლოჯისტიკის მიმართულებით მუშაობდა.

სოსო თორდია არის სოხუმის სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული, მექანიკური ინჟინერიის სპეციალობით.

+995 32 2915650/18

თქვენი სურათი აქ?

შეამოწმეთ კარიერული შესაძლებლობები ჩვენთან და შესაძლოა მომავალში ერთად ვიმუშაოთ!