პარტნიორები დემოკრატიისთვის

ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის (NIMD)
ჰოლანდიის საელჩო საქართველოში
დემოკრატიის მხარდაჭერის ეროვნული ფონდი
ევროკავშირი